Tvoření nás baví, s dětmi se zaměřujeme na výtvarnou tvorbu všeho druhu – nabízíme jim tak prostor k objevování, zkoušení a zkoumání různých materiálů a nejrůznějších výtvarných technik. 

Stejně jako u jiných programů dáváme dítěti možnost dělat věci po svém, experimentovat. Připravené aktivity tak nemají jasně stanovený postup krok za krokem, ale dítě má k dispozici různé materiály a záleží jen na něm, jak bude výsledné dílo vypadat. Nic není dobře ani špatně, důležitý je prožitek dítěte z tvorby a ne výsledné umělecké dílo 🙂 

Proč je výtvarničení pro dítě důležité?

Pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, zrakové zpracování, prodlužuje se také rozsah pozornosti dětí. Zároveň dochází k rozvoji sebevědomí, dítě má radost, že dalo vzniknout něčemu novému, originálnímu. Roste také jeho fantazie a tvořivost.