Podmínky přijímání dětí do dětské skupiny Sluníčková Monte školka:

  1. Zařízení je zřízeno pro péči o děti od 2 do 6 let.
  2. Na 6 dětí je jedna chůva. 
  3. Jedná se o nepříležitostnou péči o děti předškolního věku, dítě musí být k docházce zaregistrováno a strávit v zařízení minimálně 3h denně v rámci tzv. dopoledního provozu (tj. v čase mezi 6:30 až 12:00 hod.).
  4. Přednostně jsou přijímány děti k celoměsíční docházce.
  5. Maximální denní kapacita zařízení je v jeden den 24 dětí.
  6. O dítěti a jeho rodině jsou vedeny záznamy, tedy jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu, dále informace o rodičích ( jméno a příjmení), zaměstnavatel, adresa, kontakty. Údaje jsou zpracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  7. Provozní doba zařízení je stanovena na dobu od 6:30 do 16:30, od pondělí do pátku.
  8. Rodiče jsou při nástupu jejich dítěte do zařízení seznámeni s Provozním řádem zařízení, jehož součástí jsou tyto Podmínky přijímání dětí a Pravidla fungování (neboli Standardy provozu).
  9. Osobní věci, které bude dítě potřebovat – tzv. povinná osobní výbava – budou specifikovány před nástupem dítěte do zařízení, jejich předběžný seznam je součástí Standardů provozu

Nejčastější dotazy rodičů

Ano, děti ale musí být bez plen a měly by být schopny základní sebeobsluhy (zajít si na WC, umýt si ruce, zkoušet se samy obléct).

Také je důležité, aby se dítě dokázalo domluvit, jen tak dokážeme zajistit že á vše co potřebuje a cítí se mezi ostatními bezpečně.

Ano, je to možné. V takovém případě je třeba dítě řádně zapsat a docházet můžete po telefonické domluvě a při volné kapacitě v daný den.

Pečujeme o 24 dětí, po celou dobu se dětem věnují nejméně 3 pracovnice.

Ano, dítě předškolního věku může navštěvovat naši dětskou, ale jelikož nejsme vedeni jako vzdělávací školské zařízení, musí rodič dítě zapsat do spádové mateřské školy, kam dochází na „přezkoušení“.

S dětmi navštěvujeme kulturní akce, jezdíme na výlety, snažíme se vést děti ke sportu (kurz plavání, bruslení a další pohybové aktivity), dále navštěvujeme solnou jeskyni, pořádáme besídky a různé akce společné s rodiči. Jednou týdně v odpoledních hodinách probíhá ve školce kurz angličtiny.

Na úhradu dětské skupiny můžete čerpat příspěvek státu.

V roce 2020 je roční příspěvek ve výši 14600 Kč. To znamená, že víc než 1200 Kč měsíčně za školičku zaplatí stát a vy peníze dostanete zpět v rámci ročního zúčtování daně. 

Výše dotace nepokryje všechny náklady spojená s provozem  a zajištěním programu dětské skupiny. 

Věříme, že Montessori vzdělávací systém je k dětem citlivý a zároveň otvírá jejich přirozený potenciál. S tím souvisí nákup pracovních pomůcek, které jsou „mají svoji cenu“ a vzdělávání pracovnic v Montessori pedagogice.