Podmínky přijímání dětí do Sluníčkové Montessori dětské skupiny:

  1. Zařízení je zřízeno pro péči o děti od 2 do 6 let.
  2. Na 6 dětí připadá jedna chůva.
  3. Jedná se o nepříležitostnou péči o děti předškolního věku, dítě musí být k docházce zaregistrováno a strávit v zařízení minimálně 3 hodiny denně v rámci tzv. dopoledního provozu (tj. v čase mezi 6:30 až 12:00 hod.).
  4. Přednostně jsou přijímány děti k celoměsíční docházce.
  5. Maximální denní kapacita zařízení v jeden den je 24 dětí.
  6. O dítěti jsou vedeny záznamy, tedy jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu, dále informace o rodičích (jméno a příjmení, zaměstnavatel, adresa, kontakty). Údaje jsou zpracovány dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  7. Provozní doba zařízení je stanovena na dobu od 6:30 do 17:00, od pondělí do pátku.
  8. Rodiče jsou při nástupu jejich dítěte do zařízení seznámeni s Provozním řádem zařízení, jehož součástí jsou tyto Podmínky přijímání dětí a Pravidla fungování (neboli Standardy provozu).
  9. Osobní věci, které bude dítě potřebovat – tzv. povinná osobní výbava – budou specifikovány před nástupem dítěte do zařízení, jejich předběžný seznam je součástí Standardů provozu.

Nejčastější dotazy rodičů

Ano, dítě ale musí být bez plen a mělo by být schopné základní sebeobsluhy (zajít si na WC, umýt si ruce, zkoušet se samo obléct).

Také je důležité, aby se dítě dokázalo domluvit – jen tak dokážeme zajistit, že má vše, co potřebuje, a cítí se mezi ostatními bezpečně.

S ohledem na způsob práce a potřeby dětí je pro nás důležitý stálý kolektiv docházejících dětí. Vyžadujeme pravidelnou docházku, v rozsahu alespoň tří dnů v týdnu.  

Maximální kapacita je 24 dětí, kterým se po celou dobu věnují nejméně 3 pracovnice.

Ano, rámcové vzdělávací programy tvoří závazný rámec pro tvorbu našich programů. 

Ano, dítě předškolního věku může navštěvovat naši dětskou skupinu. Jelikož nejsou dětské skupiny vedeny jako vzdělávací školské zařízení, musí rodič dítě předškolního věku zapsat i do spádové mateřské školy, kam dochází na „přezkoušení“.

S dětmi navštěvujeme kulturní akce, jezdíme na výlety, snažíme se vést děti ke sportu (plavání, bruslení a další pohybové aktivity), dále navštěvujeme solnou jeskyni, pořádáme besídky a různé akce společné s rodiči.

Na úhradu dětské skupiny můžete čerpat příspěvek státu.

V roce 2023 je roční příspěvek ve výši 17 300 Kč. To znamená, že víc než 1 400 Kč měsíčně za školkovné zaplatí stát a vy peníze dostanete zpět v rámci ročního zúčtování daně. 

Výše dotace nepokryje všechny náklady spojené s provozem  a zajištěním programu dětské skupiny. 

Věříme, že Montessori vzdělávací systém je k dětem citlivý a zároveň otvírá jejich přirozený potenciál. S tím souvisí nákup pracovních pomůcek, které „mají svoji cenu“ a vzdělávání pracovnic v Montessori pedagogice.