Pro děti od…věku vedeme pravidelné lekce, které je připraví na zdařilou adaptaci v základní škole??