Zajímá vás jak to děláme?

V naší dětské skupině je 1 chůva na 6 dětí.

Tedy při počtu 12 dětí jsou chůvy 2, při počtu 13 dětí jsou chůvy 3. Maximální počet dětí ve skupině je 24 dětí, o které pečují 4 chůvy. Sourozenecké dvojice nedělíme. Pokud jsou organizovány aktivity pro starší a mladší děti, děti se zapojují do aktivit ne podle věku, ale dle svého zájmu. V těchto situacích je pro nás „věk jen číslo“ a podporujeme to, aby děti dělaly to, co zcela zaujme jejich pozornost a na plní jejich přirozenou potřebu zvídavosti.

Vzdělání našich kolegyň je dle zákona o dětských skupinách. Při výběru pracovnic dbáme na jejich osobnost. Na zákonné požadavky chůvy dále vzděláváme, vzdělávání  a vedení v Montessori přístupu je samozřejmostí.