Zajímá vás, jak to děláme?

V naší dětské skupině je 1 chůva na 6 dětí, tedy při pravidelné docházce 12 dětí pečují o děti chůvy 2, při počtu 13 dětí a více chůvy 3.

Maximální počet dětí v naší dětské skupině je 24 dětí, o které pečují 4 chůvy.

Sourozenecké dvojice nedělíme. Pokud jsou organizovány aktivity pro starší a mladší děti, děti se zapojují do aktivit ne podle věku, ale dle svého zájmu. V těchto situacích je pro nás „věk jen číslo“ a podporujeme to, aby děti dělaly to, co zcela zaujme jejich pozornost a naplní jejich přirozenou potřebu zvídavosti.

Uvědomujeme si, jak je důležitá osobnost pečujících osob, proto při výběru pracovnic dbáme na:

  • jejich kvalifikaci, která musí odpovídat Zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  • osobnostní vlastnosti,
  • další rozvoj – nad zákonem stanovené požadavky pracovnice dále vzděláváme, vzdělávání  a vedení v Montessori přístupu je samozřejmostí.