V naší dětské skupině je maximální počet 24 dětí, o které se starají 3 pečovatelky a 2 asistentky, které pomáhají v rámci dne.

Každé dítě je jiné, některé děti zvládnou věci rychleji, jiné potřebují více času. Měsíční věkový rozdíl u takto malých dětí může ve vývoji dítěte znamenat skutečně hodně. Tento fakt respektujeme a snažíme se o to, aby odloučení od maminky bylo pro dítě co nejméně stresující.