Děti jsou v předškolním období zvídavé a jsou fascinované poznáváním světa a zkoušením toho, co všechno zvládnou. Tuto jejich přirozenou touhu nechceme brzdit, ale naopak rozvíjet. Proto je pro nás důležité připravit prostředí dětské skupiny tak, aby nabízelo zajímavé aktivity, které děti budou podporovat v poznávání světa, rozvíjení dovedností a upevňování návyků.

Základem správného vývoje dítěte je mimo jiné umět se postarat o sebe samého a prostředí, které je obklopuje. Proto se děti na mnoha činnostech podílejí:

  • po příchodu si chystají prostírání,
  • nalévají si pití do kelímku,
  • během svačinky si mažou pomazánku na chleba,
  • po jídle si po sobě uklízejí stoleček,
  • podílejí se na výzdobě třídy…