Jsme dětská skupina se vzdělávacím plánem podle zásad Montessori pedagogiky. Naším provozovatelem je Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. (dříve Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.), organizace, která od roku 2003 poskytuje služby rodičům s malými dětmi.

Dětem a jejich rodičům nabízíme:

  • důraz na praktickou část výchovy dětí – děti se přirozeně zapojují do péče o sebe a své prostředí (samostatně se oblékají, uklízejí po sobě, navzájem si pomáhají, zapojují se do přípravy svačin…)
  • výchovu dětí zdravě sebevědomých, s respektujícím přístupem ke svému okolí
  • zaměření na plné využití senzitivních období dětí k rozvinutí jejich schopností
  • zábavné programy, výlety, exkurze
  • důraz na spolupráci dětí na společných projektech
  • využívání vlastní zahrady s přírodními prvky a záhonky k pěstování bylinek a plodin