Při práci s dětmi preferujeme individuální přístup. Ten zajišťujeme maximálním počtem 6 dětí na jednu pracovnici. Při výběru pracovnic nevybíráme pouze „očima“ (doloženým vzděláním), ale spíše srdcem, tedy hodnocením celkové osobnosti. Rozhodující je pro nás, jak na potenciální pracovnici reagují děti. Naše pracovnice splňují vzdělání stanovené zákonem, dále je nad tento stanovený rámec vzděláváme v Montessori pedagogice.

Představujeme Vám náš tým

Mgr. Pavla Buknová - koordinátorka dětské skupiny a rodinného centra

Vzdělání: Ostravská univerzita v Ostravě, obor Vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením
Telefon: 734 167 668
E-mail: pavla.buknova@centrum-slunicko.cz

Proč pracuji s dětmi: Práce s dětmi je krásná v tom, že díky naší lásce a péči můžeme přispět k formování dětské osobnosti tak, aby z nich vyrostli moudří, šťastní a laskaví lidé.

Co se mi líbí na Montessori: Na Montessori výchově se mi líbí hlavně to, že klade důraz na lidskou osobitost a jedinečnost. Dává dětem maximální prostor k samostatnosti, díky které dochází k rozvoji jejich dovedností a znalostí.

Oblíbený citát: „Nečiň druhým, co nechceš, aby oni činili tobě.“ 

Co mě baví: Četba Pratchettovy Úžasné zeměplochy, turistika, sport a to zejména dance aerobic, inline bruslení a pilates, posezení u dobrého jídla s přáteli, návštěva koncertů napříč různými žánry.

Eva Václavíková - chůva dětské skupiny

Vzdělání: Gymnázium Karviná, Střední pedagogická škola Znojmo
Telefon: 734 181 857
E-mail: monteskolka@centrum-slunicko.cz

Proč pracuji s dětmi: Mám ráda tuto práci, již odmalička jsem se toužila starat o děti a stát se učitelkou v mateřské škole. Líbí se mi také kreativní činnosti, které mohu u dětí rozvíjet a něco jim předat do života. Má práce je zároveň mým posláním.

Co se mi líbí na Montessori: Na Montessori se mi nejvíce líbí spontánnost a uvolněnost. Děti rozvíjíme tím, že jim necháváme jejich osobní prostor a svobodný výběr.

Oblíbený citát: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Co mě baví: Hudba – tanec, zpěv i poslech, procházky do přírody, vědomostní hry  

Vedení organizace:

Mgr. Lenka Kalniková

Ředitelka organizace

Mgr. Petra Hamplová

Zástupkyně ředitelky organizace