Prostředí v Montessori dětské skupině:

 • dítě se učí v přirozeném prostředí (pozitivní atmosféra třídy, učební pomůcky),
 • učení probíhá pomocí speciálních pomůcek,
 • dítě se učí spontánně od konkrétního k abstraktnímu, dle daných pravidel,
 • dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat,
 • dítě si samo dokáže zkontrolovat správnost a práci s pomůckou,
 • dítě se učí pečovat o sebe a životní prostředí.

Pravidla při aktivitách:

 • Řád a pořádek: materiál je seřazen podle posloupnosti, aby dítě pochopilo zákonitosti života
 • Základní pravidla: ohleduplnost, spolupráce, bezpečnost, poté další pravidla
 • Svoboda: svobodná volba se projevuje v rámci přesných pravidel a hranic, jedná se o svobodu:
  • k práci na sebezdokonalování
  • k zodpovědnosti
  • k formování své osobnosti a vyjadřovaní sama sebe ve prospěch celku
  • k možnosti senzitivní fáze vývoje
 • Smíšený věk: dítě může zažívat různorodé vztahy, které jsou důležité pro sociální vnímání
 • Pracovní plocha: dítě pracuje na koberečku, nebo u stolu
 • Postup při činnosti:
  • zleva doprava
  • shora dolů
  • od konkrétního k abstraktnímu – nutno osahat
  • od jednoduchého k složitějšímu
  • čelem k materiálu
 • Respekt k vlastní činnosti a činnosti druhého
 • Vše dáváme zpět na své místo