Strava v naší dětské skupině je plnohodnotná a vyvážená.

Děti si zvykají na společné stolování. Zohledňujeme stravovací návyky dětí z domova, respektujeme potřebu jídla, bez nucení dětí do jídla. Naší snahou je, aby vše postupně samy ochutnaly.

Obědy jsou donášeny z jídelny SOU DAKOL.
Oběd je připraven k výdeji mezi 11:30 – 12:00, děti si samy naberou po malých porcích a v případě zájmu si přidají.
Potraviny, které děti nejedí, jim nabízíme, ale do jejich konzumace je nenutíme. Odpolední svačina je připravena ve 14:30.

Pokud je dítě denně v Montessori dětské skupině, odebírá vždy celodenní stravu, která zahrnuje dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.

Úhrada za celodenní stravování je v tomto školním roce stanovena na 68 Kč denně. Hradí se vždy předem společně se školkovným.

Pro případ nepřítomnosti je třeba stravu odhlásit den předem nejpozději do 10:00 hodin.

Strava neodhlášená včas dle předchozí instrukce, bude účtována jako odebraná.
Pokud by nebyla odhlášena strava i v následujících dnech, bude strávníkovi účtována.

Telefonní číslo k odhlášení je: 734 181 857
Odhlašování akceptujeme POUZE telefonicky, nikoliv SMS zprávou.