MŮŽETE VYUŽÍT PŘÍSPĚVKY OD STÁTU 

Můžete uplatnit slevu na daních za školkovné ve výši 17 300 Kč ročně (pro rok 2023). V podstatě to znamená slevu více než 1400 Kč měsíčně oproti uvedenému ceníku. Navíc nepřicházíte o rodičovský příspěvek.

Ceník je platný od 1.1.2023. Školkovné se hradí převodem na účet či kartou.   

Stravné (oběd + 2 svačinky, celodenní pitný režim) – 63 Kč / den

Měsíční školkovné (zahrnuje i příspěvek na programy, akce) – 1700 Kč (1250 na druhé dítě), případně 170 Kč / den. 

Od 1.3.2023 jsme s ohledem na zvyšující se náklady nuceni zvednout příspěvek na 2 300 Kč/měsíc, případně 230 Kč/den. 

Příspěvek se v případě nepřítomnosti nevrací, vrací se pouze stravné, pokud je dítě řádně odhlášeno.

Školkovné se platí na aktuální měsíc, platbu je nutno provést do 5 kalendářních dnů a to následujícími způsoby:

  • platba kartou
  • platba převodem na účet – číslo účtu: 179145479/0300, do zprávy pro příjemce prosím uveďte  DS + příjmení a jméno dítěte.

Po ukončení měsíce se připočítává „neodebrané stravné“, o které je snížena záloha na další měsíc. Informace o výši platby vám bude zaslána emailem. 

Do 31.1.2022 byla dětská skupina podpořena z finančních zdrojů EU, Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost (Projekt "Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné"). Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016464.