MŮŽETE VYUŽÍT PŘÍSPĚVKY OD STÁTU 1200 KČ MĚSÍČNĚ

Můžete uplatnit slevu na daních za školkovné ve výši 14 600 Kč ročně. V podstatě to znamená slevu více než 1200 Kč měsíčně oproti uvedenému ceníku. Navíc nepřicházíte o rodičovský příspěvek.

Ceník je platný od 1.1.2022. Při platbách školkovného upřednostňujeme platbu kartou

Stravné (oběd + 2 svačinky, celodenní pitný režim) – 63 Kč / den

Příspěvek na programy, akce – 1700 Kč (1250 na druhé dítě), případně 170 Kč / den.

Příspěvek se v případě nepřítomnosti nevrací, vrací se pouze stravné, pokud je dítě řádně odhlášeno.

Školkovné se platí na aktuální měsíc, platbu je nutno provést do 5 kalendářních dnů a to následujícími způsoby:

  • platba kartou
  • platba převodem na účet – číslo účtu: 179145479/0300, do zprávy pro příjemce prosím uveďte  DS + příjmení a jméno dítěte.

Po ukončení měsíce se připočítává „neodebrané stravné“, o které je snížena záloha na další měsíc. Informace o výši platby vám bude zaslána emailem. 

Díky získané podpoře Vám můžeme dětskou skupinu nabídnout za velmi příznivých podmínek, které neodpovídají skutečným nákladům:

Projekt „Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné“ – je podpořen z finančních zdrojů EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016464