Já respektuji tebe a ty respektuješ mě.

Příklad je nejlepší učitel. Děti se učí tím, co vidí, nikoliv tím, co slyší. K dětem proto přistupujeme s respektem a vedeme je k tomu, aby i ony respektovaly druhé. Víme, že náš vzor je pro děti modelem, jak se chovat k druhým, jak se chovat, když něco potřebujeme, jak o něco požádat, jak slušně odmítnout a jak říct, když se mi něco nelíbí.

Někdy může být dětských otázek až nad hlavu 🙂 děti jsou v tomto období velmi zvídavé, ale pro nás je důležité, aby děti necítily odmítnutí, ale naučily se například, že musejí chvíli počkat a dát přednost ostatním dětem.

Děti si u nás nemohou dělat, co chtějí, ale pokud je to možné, vycházíme jim vstříc. Snažíme se, aby pravidel nebylo nadmíru, ale o to, aby již stanovená pravidla platila.