Ve zdravém těle zdravý duch. Pohyb nejen prospívá zdraví dětí, ale podle M. Montessori také úzce souvisí s vývojem mysli a budováním osobnosti. Do programu proto pravidelně zařazujeme nejrůznější pohybové aktivity od cvičení přes překážkové dráhy až po tanec. Ke cvičení nám slouží především tělocvična a zahrada naší dětské skupiny. 

Proč je pohyb pro dítě důležitý?

Pohyb je prostředkem seznamování dítěte s okolím. Dítě se díky němu učí, jak ovládnout své tělo, jaké jsou hranice jeho těla. Současně si od nejútlejšího věku buduje pozitivní vztah k pohybu, sportu, který ho pak může provázet celý život.