Díky získané podpoře Vám můžeme dětskou skupinu nabídnout za velmi příznivých podmínek:

Ceník platný na akademický rok 2019/2020

Služba je nabízena bez úhrady nákladů za péče o dítě  (+ 50 Kč stravné / den).

Příspěvek na výlety, vstupné a další doprovodné aktivity pro děti vybíráme ve výši 1 150 Kč / měsíc, případně 170 Kč / den.

Příspěvek se v případě nepřítomnosti nevrací, vrací se pouze stravné, pokud je dítě řádně odhlášeno.

Při platbách školkovného upřednostňujeme bezhotovostní převod. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte  DS + příjmení a jméno dítěte.

Číslo účtu: 179145479/0300

 

Projekt „Sluníčková Montessori dětská skupina v Karviné“ – je podpořen z finančních zdrojů EU, Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/15_035/0001782