Jak to všechno začalo? V práci s dětmi nejsme nováčky

S rodinami a dětmi pracuje naše organizace již od roku 2003, kdy jsme realizovali pravidelné programy pro rodiče s dětmi. Při této činnosti jsme se setkali s potřebou rodičů zajistit hlídání dětí, které v Karviné nikdo nezajišťoval. V této době jsme zajišťovali tzv. krátkodobé hlídání dětí, které využívaly maminky, které se chodily v rámci rodičovské dovolené vzdělávat.

Pravidelné, denní hlídání dětí jsme zajišťovali od roku 2010 a to v rámci projektu „Krok za krokem“. Tehdy vznikla naše „Sluníčková Miniškolka“, která byla  půkopnickou, alternativní možností péče o děti od 2 let pomáhala zajistit péči o děti rodičům vracejícím se na trh práce.

V roce 2012 jsme otevřeli Montessori klub v Karviné, který navštěvovalo celkem 15 rodin. Klub byl rozdělen dle věku dětí od 1 a od 3 let.  Že byl o tento pro Karvinou zcela nový přístup zájem svědčí 110 „vstupů“ do klubu.

Od 2013 jsme otevřeli Dětskou skupinu s Montessori programem.

srpnu 2020 jsme rozšířili prostory Montessori dětské skupiny o velkou hernu a dokoupili vybavení a pomůcky.

Proč jsme si vybrali Montessori?

Začátek přístupu Marie Montessori směřuje k pozorování dětí, snahou pochopit dítě a jeho potřeby, respektu k individualitě jednotlivce. Líbí se nám, že Montessori
  • respektuje a podporuje přirozený potenciál dítěte, děti mají přirozenou touhu poznávat nové věci, učit se souvistostem, proto je důležité pro něj připravovat takové prostředí, kde touha poznávat bude naplněna
  • podporuje soustředěnost dětí, často chceme, aby děti něčemu věnovaly pozornost, ale když ji věnují, tak je často u toho rušíme
  • pomáhá vychovávat sebevědomé a zároveň respektující děti. Děti nejdříve potřebují „objevit“ sebe, s tím co se jim líbí, co se jim nelíbí, potřebují zažít respekt okolí ke svým potřebám. Zároveň potřebují zvědomovat situace, kdy svým chováním překračují hranice, které jsou stanovené, nebo hranice druhého člověka.

Co jsme s dětmi zažili

Pro děti připravujeme podnětné prostředí a zajímavé zážitky. Zažili jsme spolu:

  • pravidelné návštěvy solné jeskyně, keramické dílny, knihovny
  • kurz plavání
  • návštěvy jízdárny v Olšinách
  • akce – Drakiáda, sáňkování v Mostech u Jablunkova, Dětská olympiáda, Karneval
  • výlety – Dětský ranč v Hlučíně, ZOO Ostrava, Svět Techniky