Co je pro nás při práci s dětmi důležité

Dbáme o individuální přístup

V naší dětské skupině je maximální počet 24 dětí, o které se starají 3 pečovatelky a 2 asistentky, které pomáhají v…

Podporujeme děti v samostatnosti

Děti jsou v předškolním období zvídavé a jsou fascinované poznáváním světa a zkoušením toho, co všechno zvládnou. Tuto jejich přirozenou…

Vzájemně se respektujeme

Já respektuji tebe a ty respektuješ mne. Příklad je nejlepší učitel. Děti se učí tím, co vidí, nikoliv tím, co…

Ukázka našeho pravidelného programu

Montessori přístup

Prostředí v Montessori dětské skupině:dítě se učí v přirozeném prostředí (pozitivní atmosféra třídy, učební pomůcky),učení probíhá pomocí speciálních pomůcek,dítě se učí spontánně od konkrétního k abstraktnímu, dle daných pravidel,dítě si samo vybírá činnost, kterou chce vykonávat,dítě si samo dokáže zkontrolovat správnost a práci s pomůckou,dítě se učí pečovat o sebe a životní…

Novinky

Jak zapsat dítě do Montessori dětské skupiny?